Tilskudd til tiltak i beiteområder

Det er mulig å søke fylkesmannen om tilskudd til tiltak i beiteområder. 

Formålet med tilskuddet er å legge til rette for best mulig utnyttelse av beite i utmark, redusere tap av dyr på utmarksbeite og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Du kan lese mer om tilskuddet og hvordan man søker her.

SMIL tilskudd - Spesielle miljøtiltak i jordbruket

Tilskudd til spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL) handler om å gjennomføre miljøtiltak utover det som forventes av vanlig jordbruksdrift. Formålet med SMIL er å fremme natur- og kulturminneverdiene i jordbrukets kulturlandskap og redusere forurensningen fra jordbruket. 

Les mer om SMIL tilskudd og hvordan du søker her.

Tilskudd til landbruket hos Innovasjon Norge

Innovasjon Norge har et bredt spekter av tjenester som er viktig for utvikling av landbruksbedrifter.

Deres virkemidler kan støtte deg i videreutvikling av en eksisterende virksomhet eller i arbeidet med din nye idé.

Du kan lese mer om hvilke tilskuddsordninger Innovasjon Norge har her.