LIVSGLEDEKALENDER FOR MARS 2023

Dato 

 Hva skjer?

Onsdag 01.03. Sanitetsforeningen kommer rundt med pasientvogna mellom kl 17.00 og kl 18.00
Torsdag 02.03. Andakt v/Gunn Elvebakk kl 11.00 på BO  NATTVERD
Mandag 06.03. Tjodolfkameratene kl 16.30 på BO
Torsdag 09.03. Andakt v/Vallborg Myklebusthaug kl 11.00 på BO
Fredag 10.03. Knerten barenhage kommer til BO I
Mandag 13.03.. Tjodolfkameratene kl 16.30 på BO
Tirsdag 14.03. Bingo v/RØDE KORS kl 17.00 i kafeteria
Torsdag 15.03. Sanitetsforeningen kommer rundt med pasientvogna mellom kl 17.00 og kl 18.00
Torsdag 16.03. Andakt v/Frank Hammerø kl 11.00 på BO
Mandag 20.03. Tjodolfkameratene kl 16.30 på BO
Torsdag 23.03. Andakt v/Gunn Elvebakk kl 11.00 på BO
Mandag 27.03. Tjodolfkameratene kl 16.30 på BO
Onsdag 29.03. Sanitetsforeningen kommer rundt med pasientvogna mellom kl 17.00 og kl 18.00
Torsdag 30.03. Andakt v/Dag Kvarstein kl 11.00 på BO