LIVSGLEDEKALENDER FOR MARS 2020

Dato   Hva skjer?
Tirsdag 02.03..     Seniordanserne kommer til boenhetene kl 11.00
Tjodolvkameratane synger kl 16.30 v/boenhetene
Onsdag 04.03. Sanitetsforeningen kommer rundt med pasientvogna
Torsdag 05.03. Andakt v/Frank Arne Hammerø  i vestibylen på BO kl 11.00
Fredag 06.03. Konsert v/Oakland Rain i kafeteria kl 11.00
Mandag 09.03. Tjodolvkameratane synger v/boenhetene kl 16.30
Tirsdag 10.03. Knerten barnehage på besøk til BO 3 kl 10.15
  Bingo v/ Røde kors kl 17.00
Torsdag 12.03. Andakt v/Marit Rasmussen i vestibylen på BO kl 16.30.
Mandag 16.03. Tjodolvkameratane synger v/boenhetene kl 16.30
Onsdag 18.03. Sanitetsforeningen kommer rundt med pasientvogna
Torsdag 19.03. Sentrum barnehage på besøk til dagsenteret  kl 10.15
  Andakt v/Leiv Gunnar Skiftun i vestibylen på BO kl 11.00
Fredag 20.03. Sang- og musikkstund v/Frank Arne Hammerø
kl 10.30 stue på langtidsavd. 2, ca kl 11.30 på BO
Mandag 23.03. Tjodolvkameratane synger v/boenhetene kl 16.30
Torsdag 26.03. Åmotsmarka barnehage på beøk til langtidsavd. 2 kl 10.15
Andakt v/Sverre Lied i vestibylen på BO kl 11.00
Tirsdag 31.03. Klessalg v/Randi i Karema. Vestibylen på boenhetene