I Kvinesdal kommune er Tjenestekontoret koordinerende enhet. 

Vi kan kontaktes på tlf. 38 35 77 00 eller e-post: tjenestekontor@kvinesdal.kommune.no