En barnekoordinator har som oppgave å sikre nødvendig oppfølging og samordning av tjenestetilbud rundt et barn. Rett til barnekoordinator er for familier med barn som har behov for langvarige og sammensatte helse-, omsorgs, og velferdstjenester.

Det kan for eksempel være: 

  • Sikre nødvendig oppfølging og hjelp 
  • Bidra til at hjelpeinstansene rundt ditt barn samarbeider om å nå mål 
  • Sikre god informasjonsflyt mellom hjelpeinstansene og deg og ditt barn 
  • Sikre framdrift i hjelpeprosessen 

Barnekoordinatoren kan også være den som leder en ansvarsgruppe rundt et barn. Du kan komme med ønsker om hvem du vil ha som koordinator.