Vi har følgende ledige tomter i Øvre Egeland boligfelt.

TOMTNR

AREAL 

SALGSSUM

 6  749  kr. 620.000
 8  741  kr. 620.000
 9  1600 - ikke oppmålt  kr. 1.120.000
 10  700  kr. 590.000
 11  671  kr. 570.000
 13  801,9  kr. 750.000
 15  917,5  kr. 850.000
 16  665,2 - delvis opparbeidet  kr. 610.000
 17  787,1  SOLGT
 18  601,6 - delvis opparbeidet  SOLGT
 19  560,2 - delvis opparbeidet  SOLGT
 20  697  kr. 730.000
 22  793,3 SOLGT
 24  671  kr. 620.000
 26  1783  kr. 1.350.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen.
Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.
Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen.
Oppmålingsgebyr: er inkludert i tomteprisen.

Ta kontakt med servekontoret på tlf. 38 35 77 00 for mer informasjon.

Reguleringsbestemmelser Øvre Egeland

Plankart Øvre Egeland