Vi har følgende ledige tomter i Øvre Egeland boligfelt.

Det er kampanje på boligtomter fra perioden 1. august 2019 til 31.desember 2020. Alle kommunale boligtomter selges med 15% rabatt i denne perioden. Kjøpt tomt må bebygges innen 2 år etter overdragelsen.

TOMTNR

AREAL 

SALGSSUM

 6  749  kr. 620.000
 8  741  kr. 620.000
 9  1600 - ikke oppmålt  kr. 1.120.000
 10  700  kr. 590.000
 11  671  kr. 570.000
 13  801,9  kr. 750.000
 15  917,5  kr. 850.000
 16  665,2 - delvis opparbeidet  kr. 610.000
 17  787,1  kr. 790.000
 18  601,6 - delvis opparbeidet  kr. 570.000
 19  560,2 - delvis opparbeidet  kr. 530.000
 22  793,3  kr. 830.000
 24  671  kr. 620.000
 26  1783  kr. 1.350.000

 

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen

Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.

Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen

Oppmålingsgebyr: er inkludert i tomteprisen.

Reguleringsbestemmelser Øvre Egeland

Plankart Øvre Egeland