Vi har følgende ledige tomter i Øvre Egeland boligfelt.

Det har vært kampanje på boligtomter fra perioden 1. august 2019 til 31. desember 2020. Denne kampanjen forlenges nå til 1. juli 2021. Alle kommunale boligtomter selges med 25% rabatt i denne perioden. Kjøpt tomt må bebygges innen 2 år etter overdragelsen. 

Tomteauksjon fra 12. april - 1. juni 2021. Minimumspris for tomten er 50% av ordinær pris.

Tomt nr. 17 er med på denne auksjonen.

TOMTNR

AREAL 

SALGSSUM

 6  749  kr. 620.000
 8  741  kr. 620.000
 9  1600 - ikke oppmålt  kr. 1.120.000
 10  700  kr. 590.000
 11  671  kr. 570.000
 13  801,9  kr. 750.000
 15  917,5  kr. 850.000
 16  665,2 - delvis opparbeidet  kr. 610.000
 17  787,1  kr. 790.000
 18  601,6 - delvis opparbeidet  kr. 570.000
 19  560,2 - delvis opparbeidet  kr. 530.000
 22  793,3  kr. 830.000
 24  671  kr. 620.000
 26  1783  kr. 1.350.000

 

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen

Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.

Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen

Oppmålingsgebyr: er inkludert i tomteprisen.

Reguleringsbestemmelser Øvre Egeland

Plankart Øvre Egeland