Hva kan kriseteamet bidra med?

Kriseteamet skal sikre og organisere støtte til mennesker som har opplevd ulykker og kriser. Teamet gir psykisk førstehjelp, vurderer ditt hjelpebehov, og formidler kontakt med andre instanser/helsetjenester. 

Hvordan får man hjelp fra kriseteamet?

Psykososialt kriseteam kan utkalles av kommunens ledelse, legevakten, brannvern eller politiet. 

Kontakt legevakt ved behov for hjelp fra kriseteamet: ring 116 117