Åmot bofellesskap er et botilbud til mennesker med alvorlig psykisk lidelse og/ eller rusavhengighet som trenger døgnkontinuerlig hjelp til dagliglivets aktiviteter og tilsyn hele døgnet. De ansatte som har ulik faglig bakgrunn jobber miljøterapeutisk, nettverkterapeutisk og recoveryorientert. De ansatte har også ansvar for hjemmeboende brukere som trenger tilsyn, medikamenthåndtering, oppfølging og praktisk bistand på dagtid og kveldstid.

Avdelingen ledes av Marianne Skjaanes tlf. 41 40 80 04