• Det skal legges til rette for økt samarbeid mellom kultursektoren og omsorgssektoren, slik at det utvikles gode kunst- og kulturprosjekt lokalt innenfor et mangfold av sjangre og uttrykk.
  • Ordningen skal også bidra til at eldre får et tilpasset kulturtilbud på arenaer der de befinner seg i dagliglivet.

VIL DU LAGE ET "SPASERSTOKK-TILTAK"?

  • Lokale arrangører kan søke til kommunen om støtte. Søknad må bli godkjent før arrangementet gjennomføres. 

LENKE