Ved anløp til Kvinesdal kommunale kai

Alle anløp meldes Søyland Shipping ( tlf. 38 35 05 05) som står for all koordinering av trafikk av kaia og er behjelpelig med nødvendige tjenester og betalingsformidling for avgifter.

Leie av lagringsplass

Leie av lagringsplass i tilknytning til kai forvaltes av Teknisk drift .

Du finner informasjon om havneavgifter her.

Småbåthavn

Kvinesdal kommune disponerer småbåthavn på Feda som drives av Kvinesdal Småbåtforening. I tillegg er det en kommunal småbåtkai i elvemunningen av Kvina.

Skjærgårdsparken Lister

Skjærgårdsparken Lister som bl.a. har som formål å tilrettelegge for båtfolk med bryggeanlegg, tømmemuligheter og andre fasilliteter.

Du kan lese mer om skjærgårdsparken her.