Skolestartskjema

Skolestartskjema brukes på alle barn i kommunen som begynner på skolen til høsten. Formålet med å fylle ut skjemaet er at skolen skal kunne tilrettelegge skolestarten best mulig for det enkelte barnet.

Denne informasjonen skal bidra til å:

  • skape trygghet for barnet og foreldre/foresatte ved skolestart.
  • sikre sammenheng i læringen og utviklingen til barnet.