Formål med tjenesten

Et hjelpemiddel er en gjenstand som skal bidra til å løse eller redusere daglige praktiske problemer eller bidra til at stell og pleie skal kunne foregå i hjemmet.
Det kan være flere grunner til at du trenger hjelpemidler:

  • nedsatt funksjon grunnet alderdom.
  • midlertidig sykdom.
  • etter en operasjon.

Tjenesten omfatter

Kommunen og NAV hjelpemiddelsentral har et delt ansvar for utlån av tekniske hjelpemidler:

Kortvarig behov – inntil 2 år

  • Kommunene har ansvar for å låne ut hjelpemidler til deg som har et midlertidig behov, eller mens du venter på et hjelpemiddel fra NAV hjelpemiddelsentral.
  • Dette kan være rullator, rullestol, dusjstol, toalett forhøyer, krykker og gripetenger mm. 
  • Kommunen dekker utlån av hjelpemidler fra korttidslageret.

Varig behov – over 2 år

  • Har du varig og vesentlig funksjonsnedsettelse (over to år), kan du få stønad til hjelpemidler fra Folketrygden.
  • Det er da NAV Hjelpemiddel-sentral som låner ut hjelpemidler til deg.
  • I de fleste tilfeller er hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral gratis å låne.

Tjenesten omfatter også noe montering, tilpasning og opplæring ved behov.

Ut og innlevering

I utgangspunktet er det ønskelig at hjelpemidlene hentes og leveres av brukeren selv eller pårørende ved Kvinesdal omsorgssenter. Besøksadresse er Farmonen 13, 4480 Kvinesdal.

Har du ikke mulighet til å hente hjelpemidlene selv, avtaler vi tid med hjelpemiddelteknikeren vår for utkjøring.  Her må du regne med noe ventetid.

Når behovet opphører skal hjelpemiddelet leveres tilbake til kommunen.
Kommunen fører oversikt over utlån og innlevering av hjelpemidler, det er derfor viktig at du tar kontakt ved tilbakelevering.

Hvordan går du fram

Du henvender deg til sentralbordet på Kvinesdal omsorgssenter på dagtid mandag til fredag på tlf 38 35 76 00. De videreformidler ditt behov til ergoterapeut eller fysioterapeut.

Du vil bli kontaktet for en nærmere kartlegging av ditt behov og evt få hjelp med søknad til NAV Hjelpemiddelsentral i Agder når det er aktuelt.

Vi trenger din eller vergen din sin underskrift på søknadene vi skriver, og vi ber dere være behjelpelige med å komme til resepsjonen på Kvinesdal bo- og omsorgssenter for å skrive under på dette, etter avtale. 

Når vedtak fra NAV foreligger utleveres hjelpemiddelet til kommunen som gir beskjed til deg for avtale om henting.