Innbyggere som på grunn av nedsatt funksjon eller sykdom har midlertidig og kortvarig behov for hjelpemidler henvender seg til sentralbordet på Kvinesdal omsorgssenter på tlf 38 35 76 00. Kommunen har de fleste enkle hjelpemidler til utlån, dette omfatter blant annet rullator, rullestol, dusjstol, toalettforhøyer, krykker og gripetenger. Hjelpemidlene kan hentes på Kvinesdal omsorgssenter eller leveres hjem til bruker etter avtale. Korttidslån av hjelpemidler er gratis. Når behovet for hjelpemidlet opphører skal det leveres tilbake til kommunen. Kommunen fører oversikt over utlån og innlevering av hjelpemidler, det er derfor viktig at du tar kontakt ved tilbakelevering.

Dersom behovet for hjelpemidler er varig (utover 2 år) kontaktes ergoterapeut på tlf 95 41 42 44 eller tlf. 41 70 80 29. Ergoterapeuten evt. fysioterapeut vil da kartlegge behovet for hjelpemidler, foreslå løsning og hjelpe med å søke hjelpemiddelet fra NAV hjelpemiddelsentral. I de aller fleste tilfellene er hjelpemidler fra NAV hjelpemiddelsentral gratis å låne. Hjelpemidlene fra hjelpemiddelsentalen blir levert til kommunen 1 gang i uka, kommunen sørger for levering mellom kommunen og bruker.