Veterinærtjenester for på dagtid hverdager:

Veterinærkontoret i Kvinesdal har telefontid for bestilling av tjenester kl 08:00-10:00 på hverdager. Benytt tlf 94191778. Også ved akutt skade/sykdom dagtid benyttes dette nummeret. Da kan en selvsagt ringe utenom telefontiden.

Veterinærvakt Flekkefjord vaktdistrikt (Flekkefjord, Kvinesdal, Sirdal) på kveld, natt og helgedager:

Veterinærvakta i Flekkefjord vaktdistrikt består av kommunene Flekkefjord, Sirdal og Kvinesdal. Vakt er for å dekke akutte behov i tidsrommet 16:00 - 08:00 på hverdager, samt helgedager hele døgnet. Det er for tida tre veterinærer som bemanner vakta; Victoria Hille, Petter C Rokstad og Silje Sigerstad. De deler vakta mellom seg, og du vil nå vakthavende veterinær ved å ringe tlf 94191778. Om du ikke kommer fram på dette nummeret har Petter C Rokstad tlf 95020256.

Veterinærvakt kveld, natt og helg er ikke ment som en rådgivende telefontjeneste og skal i utgangspunktet brukes når man ønsker dyret undersøkt av veterinær grunnet akutt sykdom/skade. I travle tider har ikke alltid veterinærene mulighet til å konferere lenge nok med dyreeier til å hjelpe med avgjørelsen av om dette er nødvendig eller ikke, og ber derfor kjapt om svar på om undersøkelse ønskes eller ikke. Dette skjer som oftest når veterinærene allerede står opptatt med en pasient, har mange telefoner eller mange pasienter på vent. Er du usikker om det er skade/sykdom som kan vente eller om det haster så finnes det nå flere tilbud for videokonsultasjoner som kan være en god hjelp til å avgjøre dette. Veterinærene prøver når de har tid til lengre samtaler å veilede til hva dyreeier kan prøve selv eller hjelpe å vurdere alvorlighetsgrad – men, uten undersøkelse av dyret vil det ikke være mulig å gi en garanti noen vei per telefon.

Vakthavende veterinær blir satt til å dekke store områder alene, flere dager i strekk i helger. Som oftest fungerer dette veldig bra, men nå og da blir mengden av akutt syke dyr for stor til at en veterinær ikke har fysisk mulighet til å hjelpe alle innenfor kort tid. Veterinærene har da et ansvar for å prioritere etter alvorlighetsgrad og det må påregnes ventetid selv om situasjonen kjennes akutt for den det gjelder.

Veterinærvakta er en førstehjelpstjeneste. Ofte krever situasjoner med hobbydyr en oppfølging som vakta i distriktet ikke kan tilby, med mindre det gjelder avlivning eller enkle undersøkelser ved skade, sykdom osv. Det betyr at i flere tilfeller må en større dyreklinikk involveres for å få gjort slike konsultasjoner. Vet vakthavende veterinær at de er opptatt og ikke kan hjelpe fort nok eller at undersøkelsen/behandling krever utstyr de ikke har tilgjengelig kan pasienter bli henvist direkte. Er det inngrep som må til som vakthavende veterinær ikke kan utføre uansett årsak er hjelpeplikten å henvise eller tilby avlivning.  Her er vi heldige og har enten døgnåpent dyresykehus østover eller egen smådyrvakt vestover hvor større operasjoner og overvåking av pasienter kan utføres i trygge omgivelser.


Vaktordningen er organisert i veterinærvaktområder der flere kommuner samarbeider om vaktordningen. 
Vest-Agder er inndelt i følgende vaktområder: 
Kristiansand (Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla)
Eiken og Marnardal (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral) 
Lindesnes (Farsund, Lindesnes, Lyngdal og Mandal) 
Flekkefjord vaktdistrikt (Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal), se info i artikkelen ovenfor

Driftsansvaret for veterinærvakta er lagt til en av kommunene i hvert vaktområde.

Lovgrunnlag:
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven)

Målgruppe:

Eiere av hest, produksjonsdyr og kjæledyr/selskapsdyr med behov for akutt assistanse fra veterinær utenom ordinær arbeidstid, og som av hensyn til dyrevelferden ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.

Vakttelefonen i Flekkefjord vaktdistrikt har dessverre måttet stenge nummeret for oppringing fra skjult nummer. Dette grunnet terrorisering nattestid. Så om du ikke får tak i vakta, sjekk om telefonen du ringer fra har skjult nummer.