Midlertidig viktig melding!

Det er fortiden manglende veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid i Flekkefjord vaktdistrikt. Kommunene er ansvarlige for å organisere en klinisk veterinærvakt utenom ordinær arbeidstid. Flekkefjord veterinærvaktområde dekker kommunene Kvinesdal, Sirdal og Flekkefjord. For tiden er det dessverre vanskelig å skaffe nok veterinærer for en forsvarlig vaktordning, det betyr at det i en periode kan være dager og helger uten tilgjengelig veterinær utenom ordinær arbeidstid i Flekkefjord vaktdistrikt.

Dette er en krevende situasjon og det jobbes med løsninger. Får du ikke tak i veterinær utenom ordinær arbeidstid i denne perioden er stort sett alternativet døgnåpne veterinærklinikker i Stavanger og Kristiansand.

Oppdatering på situasjonen vil bli lagt ut så fort ny informasjon foreligger.  


Vaktordningen er organisert i veterinærvaktområder der flere kommuner samarbeider om vaktordningen. 
Vest-Agder er inndelt i følgende vaktområder: 
Kristiansand (Kristiansand, Songdalen, Søgne og Vennesla)
Eiken og Marnardal (Audnedal, Hægebostad, Marnardal og Åseral) 
Lindesnes (Farsund, Lindesnes, Lyngdal og Mandal) 
Flekkefjord (Flekkefjord, Kvinesdal og Sirdal)

Driftsansvaret for veterinærvakta er lagt til en av kommunene i hvert vaktområde.

Lovgrunnlag:
Lov om veterinærer og annet dyrehelsepersonell (dyrehelsepersonelloven)

Målgruppe:

Eiere av hest, produksjonsdyr og kjæledyr/selskapsdyr med behov for akutt assistanse fra veterinær utenom ordinær arbeidstid, og som av hensyn til dyrevelferden ikke kan vente til neste ordinære arbeidsdag.

Vakttelefonen i Flekkefjord vaktdistrikt har dessverre måttet stenge nummeret for oppringing fra skjult nummer. Dette grunnet terrorisering nattestid. Så om du ikke får tak i vakta, sjekk om telefonen du ringer fra har skjult nummer.