I Kvinesdal har vi gode bestander av både småvilt og storvilt. Det er viltnemnda som har ansvaret for viltforvaltninga. Nemnda er oppnevnt politisk og består av fem medlemmer fra de ulike partiene. Skog- og miljørådgiveren er sekretær for nemnda.

På Miljødirektoratets sider finner du søknadsskjema og regelverk om hjortevilt 

Digital levering av sett elg, sett hjort og slaktevekter

Kommunale mål for hjorteviltforvaltninga 2021-2030