Breilia boligfelt

Vi har følgende ledige tomter i Breilia boligfelt.

Tomtnr Areal Salgssum
5 931 kr. 300.000

 

 

 

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen.
Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.
Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen.
Oppmålingsgebyr: kr. 10.080.

Ta kontakt med servekontoret på tlf. 38 35 77 00 for mer informasjon.

Reguleringsbestemmelser Breilia

Plankart Breilia