Breilia boligfelt

Det er kampanje på boligtomter fra perioden 1. august 2019 til 31. desember 2020. Alle kommunale boligtomter selges med 15% rabatt i denne perioden. Kjøpt tomt må bebygges innen 2 år etter overdragelsen.

Vi har følgende ledige tomter i Breilia boligfelt.

Tomtnr Areal Salgssum
5 1073 kr. 300.000

 

 

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen

Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.

Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen

Oppmålingsgebyr: kr. 10.080.

Reguleringsbestemmelser Breilia

Plankart Breilia