Breilia boligfelt

Det har vært kampanje på boligtomter fra perioden 1. august 2019 til 31. desember 2020. Denne kampanjen forlenges nå til 1. juli 2021. Alle kommunale boligtomter selges med 25% rabatt i denne perioden. Kjøpt tomt må bebygges innen 2 år etter overdragelsen. 

Tomteauksjon fra 12. april - 1. juni 2021. Minimumspris for tomten er 50% av ordinær pris. Breilia 5 er med i denne auksjonen.

Vi har følgende ledige tomter i Breilia boligfelt.

Tomtnr Areal Salgssum
5 1073 kr. 300.000

 

 

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen

Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.

Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen

Oppmålingsgebyr: kr. 10.080.

Reguleringsbestemmelser Breilia

Plankart Breilia