Våre tjenester

  • Kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere introduksjonsloven
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne
  • Prøvested for Norskprøver fra A1 – C1
  • Prøvested for Samfunnskunnskaps- og Statsborgerprøve
  • Norskkurs for private

Nyttige lenker

Nettsiden til Kvinesdal voksenopplæring finner du her:
https://www.kvinesdalvo.no/

Påmelding til samfunnskunnskapsprøve og statsborgerprøve finner du her: 
https://www.kompetansenorge.no/prover/statsborgerprove/meld-deg-pa-proven/

Påmelding til norskprøve finner du her:
https://www.kompetansenorge.no/prover/norskprove/meld-deg-pa-proven/