Våre tjenester

  • Kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere (introduksjonsprogram)
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Realkompetansevurdering
  • Spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne
  • Logopedi

Bør settes inn???

Brosjyre norskkurs

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne

Skjema betalingselever

Søknadsskjema introduksjonsloven

Lenke til Kvinesdalvo.no