Staten skiller mellom to typer tilfluktsrom, offentlige og private. Oversikten for det offentlige finner en på sivilforsvarets nettsider.

Det er imidlertid ingen offentlige tilfluktsrom i Kvinesdal kommune.

Det er registret 25 private tilfluktsrom i kommunen. Av disse 25 er 8 lokalisert i kommunale bygninger. Disse har plass til ca. 2000 personer. Det må påpekes at disse rommene primært er bygget for dem som normalt oppholder seg på den enkelte eiendom.

De som kommunen eier er på følgende steder:
Kvinlog Skule, Austerdalen Skole, Kvinesdal Idrettshall, Utleiebygg Vollan, Kvinesdal kulturhus, Kvinesdalheimen, Åmotsmarka barnehage og Feda skole.