Gjennom prosjektperioden vil brukere av tjenestene, fastleger, fagfolk i kommunale tjenester og spesialisthelsetjenesten sammen se på aktuelle forløp for barn og unge i Agder. Målet med satsningen er at barn og ungdom med rus og/ eller psykiske helseplager skal få rett hjelp av rett tjeneste når de trenger det, og at tiltakene fra ulike tjenester henger sammen. 

Her kan du lese mer om denne satsningen på Sørlandet sykehus HF sine nettsider 

Her kan du se Vimeo videoen "En Agdermodell for barn og unges psykiske helsetjeneste" 

Har du spørsmål kan du ta kontakt med Prosjektleder Silje W. Sæterhaug på e-post.