Fysioterapauten tilbyr

  • Undersøkelse og vurdering
  • Oppstart med relevante tiltak.
  • Hjelp til valg av bevegelses- og treningshjelpemidler, søknad og tilpasning.
  • Råd og veiledning 

Fysioterapi for barn og unge 0-18 år

  • Barn og unge som av ulike grunner trenger fysioterapi, kan få hjelp enten fra kommunens egne terapeuter eller private institutt med kommunal avtale.
  • Foreldre kan ta direkte kontakt, eller barnet kan henvises fra helsesøster, lege, kiropraktor, manuellterapeut, barnehage, skole og andre instanser.

Hvordan?

  • Fysioterapeutene behandler barna hver for seg, eller i gruppe.
  • Behandling kan gis hos fysioterapeuten, i barnehagen, på skolen eller i hjemmet.
  • Fysioterapeutene samarbeider tett med ergoterapeutene om vurdering, formidling og tilpasning av nødvendige hjelpemidler

Kommunale fysioterapeuter

Kommunefysioterapeutene har som primæroppgave å fange opp de behov som ikke kan løses ved vanlig instituttbehandling. Dette gjelder barn (0-18 år) på helsestasjon, barnehage og skole, og brukere på Kvinesdal bo og rehabilitering. Kommunefysioterapien tilbyr også hjelp til rehabilitering av hjemmeboende som ikke har mulighet til å komme seg til institutt. 

Fysioterapeut for voksne: 417 08 019 / 917 94 876
Fysioterapeut for barn: 903 62 944

Privatpraktiserende fysioterapeuter

Marit Vindheim. Kvinesdal Fysikalske Institutt på Åmot tlf: 91337712
Arvid Egeland. Liknes Fysioterapi på Åmot tlf. 91300915
Christan Houge-Thiis. Agder Fysioterapi AS, Fjotland omsorgssenter tlf: 992 82 132

I perioder med stor pågang av pasienter hos de privatpraktiserende fysioterapeutene kan det være noe ventetid på time. Da kan du settes på venteliste og bli kontaktet ved ledig kapasitet, eller selv ta kontakt med forvaltningen i kommunen (tlf: 38 35 77 00) for fysioterapioppfølgning. Du kan også forsøke å ta kontakt med andre private fysioterapeuter.