Tomtnr Areal Salgssum
2 1058 kr. 155.000
4 812 kr. 145.000
5 1205 kr. 145.000
6 1130 kr. 145.000
10 721 kr. 155.000

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen.
Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.
Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen.
Oppmålingsgebyr: kr. 10.935,-

Ta kontakt med servekontoret på tlf. 38 35 77 00 for mer informasjon.

Reguleringsbestemmelser Refsti

Plankart Refsti