Det har vært kampanje på boligtomter fra perioden 1. august 2019 til 31. desember 2020. Denne kampanjen forlenges nå til 1. juli 2021. Alle kommunale boligtomter selges med 25% rabatt i denne perioden. Kjøpt tomt må bebygges innen 2 år etter overdragelsen. 

Boligtomt 8/61 i Refsti er med i denne kampanjenMinimumspris for tomten er 50% av ordinær pris.

Gebyr for salg av boligtomter: + 2,5% av kjøpesummen.
Tilkoblingsavgift: Vann kr. 12.500, Avløp kr. 12.500, Sum kr. 25.000 inkl.mva.
Tinglysing: Utgifter i forbindelse med tinglysing av skjøte dekkes av kjøperen.
Oppmålingsgebyr: kr. 10.935,-

Reguleringsbestemmelser Refsti

Plankart Refsti