Årsregnskapet er en regnskapsrapport som er obligatorisk for alle kommuner å levere. Den gir oversikt over det økonomiske resultatet av driften, samt den økonomiske stillingen på slutten av året (balansen). Årsberetningen er en redegjørelse fra kommunedirektøren.

Årsrapport og årsregnskap 2021

Årsregnskapet for 2019

Årsberetning og årsrapport for 2019

Årsregnskap for 2018

Årsberetning og årsrapport for 2018