Slik søker du?

For å få plass må du søke om helse- og omsorgstjenester. 

Type avlastning

  • I eller utenfor hjemmet
  • I eller utenfor institusjon

Hva koster det?

Tjenesten er gratis