Kommunens sentralbord

 38 35 77 00

08.00 - 15.00

 Kommunal vakttelefon

 913 00 160

15.00 - 08.00 + (lørdag og søndag)

 Brann

 110

 

 Politi

 112

 

 Ambulanse - Medisinsk nødtelefon

 113

 

 Nødnummer for døve

 1412

 

 Legevakt

 116 117

15.00 - 08.00

 Psykisk helse

 38 35 77 00

08.00 - 15.00

 Barnevern

 38 07 54 00

 

 Alarmtelefon for barn og unge

 116 111

15.00 - 08.00 på hverdager,
døgnåpen i helgen

 Krisesenter for kvinner

 38 10 22 00

 

 Krisesenter for menn

 91 36 65 24

 

Rådgivningstelefon for pårørende  22 49 19 22

 10.00 - 15.00 hverdager,

 tirsdager 11.00 - 19.00

 Demenslinjen

 81 53 30 32

 

 Vern for eldre

 80 03 01 96

 09.00 - 15.00

 Giftinformasjonssentralen

 22 59 13 00

 

Mattilsynet

 22 40 00 00

 

Veterinærvakt

 941 91 778

 15.00 - 08.00 og helg/Helligdager

A-LARM bruker og pårendeørorganisasjon
for åpenhet om rus og behandling

 45 42 34 54

 

Vegtrafikksentralen  175