Startlån er en låneordning som behandles i kommunene. Husbanken finansierer ordningen, men kommunene har utarbeidet egne retningslinjer for hvordan startlånsordningen skal brukes. Retningslinjene kan leses her. 

Ta derfor kontakt med kommunen du har tenkt å kjøpe bolig i for råd og veiledning. 

På Husbankens nettsider finner du god informasjon om ordningen