Hva gjør vi?

 • koordinator for frivillig innsats i lokalmiljøet på Kvinesdal.
 • gi mennesker som ønsker å yte en frivillig innsats anledning til å gjøre dette, enten som enkeltpersoner eller som medlem i en organisasjon.
 • pådriver for utøvelse av frivillige tjenester som supplement til offentlige tjenester.

Om frivilligsentralen

 • Vil du bruke litt av din tid sammen med andre?
 • Vil du treffe nye mennesker?
 • Vil du være med å sette dine og andres idéer ut i livet?

Frivilligsentralen er kort sagt en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet - noen trenger hjelp og andre ønsker å hjelpe.

Frivilligsentralen er et sted hvor gleden over å bruke deg selv er den betalingen du får.
Det er kun fantasien som setter grenser for hva som kan gjøres frivillig.

Aktiviteter

 • Turvenn og besøksvenn for eldre
 • Aktivitetskafe med temakafe
 • Trimgrupper
 • Sorggrupper
 • Data og smarttelefon hjelp
 • Språk kafe
 • Matutdeling for vanskeligstilte
 • Torsdagsklubb for personer med utviklingshemming
 • Følgehjelp til sykehus, lege og annet
 • Den kulturelle spaserstokk
 • 1 til 1 hjelp på enkle gjøremål
 • Ut på tur grupper
 • Strikkekafe med Husflidlaget
 • LHL`s treff
 • Pensjonistforenings treff
 • Sønner av Norge treff
 • Kvinesdal Fotoklubb møter
 • Seniordans og linedans

Og mye mer. Ønsker du å delta på en frivillig aktivitet, melde deg frivillig eller starte opp noen annen form for frivillig aktivitet, er du hjertelig velkommen innom for en uforpliktende prat.

Du finner mer informasjon på Kvinesdal frivilligsentral sine nettsider.