Synskontakt

Synskontakten kan bistå deg som har nedsatt syn slik at du kan fungere så godt som mulig i dine omgivelser. Synskontakten skal være bindeledd mellom deg, kommunehelsetjenesten og fagpersonell ved NAV Hjelpemiddelsentralen.

Synskontakten kan:

 • Gi deg tilbud om hjemmebesøk.
 • Vurdere behov for og hjelpe deg å søke om og formidle synshjelpemidler.
 • Hjemmebesøk vurderes i enkelte tilfeller.
 • Formidle kontakt med synsseksjonen ved NAV Hjelpemiddelsentralen dersom du har behov for lesehjelpemidler. 
 • Være behjelpelig med å innhente øyemedisinske og optiske opplysninger.
 • Foreta utprøving og gi deg opplæring i bruk av synstekniske hjelpemidler, spesielt lesehjelpemidler. 
 • Ta imot melding om feil på dine synshjelpemidler.
 • Gi hjelp og informasjon til brukere og personale, også i institusjon.

Synskontakten formidler ikke vanlige briller/lesebriller.

Hørselskontakt

Hørselskontakten kan bistå deg som har nedsatt hørsel, slik at du kan fungere så godt som mulig i dine omgivelser. Tjenesten skal være bindeledd mellom deg, kommunehelsetjenesten og fagpersonell ved SSHF og NAV Hjelpemiddelsentralen og bidra til at du som er hørselshemmet får en bedre hverdag.

Hørselskontakten kan:

 • Vurdere behov for tekniske hørselshjelpemidler og hjelpe deg til å søke etter disse.
 • Gi tilbud om hjemmebesøk.
 • Følge opp og veilede deg i bruken av hjelpemidler.
 • Gi opplæring, hjelp og informasjon om enkelt vedlikehold av hjelpemidler til brukere og personal, også i institusjon.
 • Ha kontakt med Hørselssentralen og NAV Hjelpemiddelsentralen med tanke på oppfølgende kontroller o.s.v. 

Kontakte hjelpemiddelsentralen ved feil på hjelpemidler eller ved andre problemer.

Kontaktinformasjon

Syn og hørselskontakt Benedikte Langhelle Kvalsvik har kontor på Kvinesdal bo og dagsenter.

Hun har kontortid hver mandag.
Tlf. 41 70 80 29 eller resepsjonen på Kvinesdal bo og dagsenter tlf. 38 35 76 00.
E-post: Benedikte.langhelle.kvalsvik@kvinesdal.kommune.no

Det er åpent for drop-in hos hørselskontakt på mandager fra kl.12.00 - 14.00. Det er dessverre ikke mulighet for drop-in den 3. juni.

Oppmøtestad er i 2.etasje i nytt bygg ved Kvinesdal Omsorgssenter.