Slik søker du

Du eller person gitt skriftelig fullmakt kan søke om å få trygghetsalarm.

Les mer om hvordan du søker om helse og omsorgstjenester her.

Hva får du?

  • Du får en alarmknapp som festes på håndleddet eller henger rundt halsen.
  • Kommunal trygghetsalarm er knyttet til en responssentertjeneste.
  • Når alarmen utløses varsles responssentertjenesten som tar imot alarmer, de avklarer årsaken til alarmen og vurderer om det er nødvendig å varsle pårørende, hjemtjenesten eller ambulansetjenesten.
  • Kommunal trygghetsalarm skal ikke brukes ved behov for akutt helsehjelp, da må 113 ringes.