Slik søker du

Du eller person gitt skriftelig fullmakt kan søke om å få trygghetsalarm.

 Skjema må inn hit

Hvem kan søke?

tildelingskriterier

Hva får du?

  • Du får en alarmknapp som festes på håndleddet eller henger rundt halsen.
  • Kommunal trygghetsalarm er knyttet til en responssentertjeneste
  • Når alarmen utløses responssentertjenesten som tar imot alarmer, avklarer årsaken til alarmer og vurderer om det er nødvendig å varsle pårørende, hjemtjenesten eller ambulansetjenesten.
  • Kommunal trygghetsalarm skal ikke brukes ved behov for akutt helsehjelp, da må113 ringes.

Hva koster det?

Du vil motta faktura hvert kvartal. Prisene justeres hvert år.