Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler alle under 40 år å ha jodtabletter lagret hjemme og i fritidsbolig. Hovedgrunnen er at atomubåter og atomisbrytere jevnlig seiler langs norskekysten. Ved et alvorlig uhell med ett av disse kan det bli nødvendig med jodtabletter i Norge, spesielt for barn og unge under 18 år, gravide og ammende.
DSA sier det er lite sannsynlig at krigen i Ukraina vil gi behov for jodtabletter.

DSA anbefaler at kommunen har jod til personer under 18 år, gravide og ammende. Kvinesdal kommune har et lager med jodtabletter til denne gruppen.
Hvis myndighetene gir beskjed om at man skal ta jod vil det distribueres via skoler, barnehager og helsestasjon. Man vil få informasjon via nettsider og SMS.

Du kan lese mer om jodtabletter her.