Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Ungdata

Hva er Ungdata? Ungdata er en undersøkelse der skoleelever over hele landet svarer på spørsmål om hvordan de har det, og hva de driver med på fritiden. Spørsmålene i Ungdata dekker helheten i barn og ungdoms liv. Ungdataundersøkelsen gjennomføres lokalt og er tilpasset barn og ungdom på mellomtrinnet (5.-7.-trinn), ungdomstrinnet og videregående opplæring.

Ungdata junior. Ungdata junior er en anonym og frivillig spørreundersøkelse tilpasset elever i alderen 10-12 år på mellomtrinnet (5.-7.-trinn). Formålet er å kartlegge de mest sentrale områdene i barns liv.

Hvem er ansvarlig? Det er velferdsforskningsinstituttet NOVA ved OsloMet i samarbeid med landets sju regionale kompetansesentre innen rusfeltet (KORUS) som er ansvarlig for undersøkelsen. Det er kommunene og fylkeskommunene som er ansvarlige for den praktiske gjennomføringen i samarbeid med skolene.

Hvordan brukes Ungdata? Resultatene fra Ungdata brukes som kunnskapsgrunnlag i forebyggende arbeid rettet mot ungdom, forskning og undervisning, politikkutvikling og styring lokalt og nasjonalt. Lokalt på kommune- og fylkesnivå er Ungdata et kartleggingsverktøy som egner seg til bruk innen oppvekst- og folkehelseområdene.

Hvordan gjennomføres Ungdata? Ungdata-undersøkelsen gjennomføres på skolene i skoletiden. Undersøkelsen gjennomføres som et elektronisk spørreskjema. Elevene får nødvendig informasjon om formålet med undersøkelsen, at det er frivillig å delta og forhold knyttet til personvern og beredskap før de svarer på undersøkelsen. Elevene blir også informert om hvem de kan kontakte i etterkant dersom de har behov for å snakke med en voksen.

For mer informasjon om Ungdata, se https://www.ungdata.no/

I menyknappene under kan du se resultater fra ungdata.