Hva er miljørettet helsevern?

Kommunen har ansvar for å sikre et trygt og helsefremmende miljø. Kommunene skal ha oversikt over alle miljøfaktorer, dvs. biologiske, kjemiske, fysiske og sosiale miljøfaktorer, som kan ha negativ innflytelse på helsen. Dette omtales gjerne som miljørettet helsevern og er en viktig del av det helsefremmende og forebyggende arbeidet som kommunene driver. Kommunens arbeid med miljørettet helsevern er hjemlet i Folkehelselovens kap 3 og tilhørende forskrifter.

Arbeidet innen miljørettet helsevern består blant annet av:

  • rådgivning og behandling av klagesaker.
  • uttalelser i plansaker.
  • tilsyn med virksomheter og eiendommer, f.eks. skoler, barnehager og solarier.
  • behandling av søknader for virksomheter som er melde- og godkjenningspliktige.
  • ha oversikt over positive og negative miljøfaktorer som kan ha innvirkning på helsen.

Ansvaret for miljørettet helsevern i Kvinesdal kommune er delegert til kommuneoverlegen. I tillegg samarbeider Kvinesdal med tre andre Lister-kommuner om en rådgiverstilling innenfor miljørettet helsevern. Rådgiver behandler saker hvor miljøet kan påvirke helsen til kommunens befolkning. Mer informasjon kan du finne på Lister Miljørettet Helseverns nettside https://www.listermhv.no/

Les mer om miljørettet helsevern på helsedirektoratets nettsider

Kontaktinformasjon

Lister Miljørettet helsevern, e-post: post@listermhv.no.

Kommuneoverlege Vidar Andersen, e-post: vidar.andersen@kvinesdal.kommune.no