Våre tjenester:

  • Kurs i norsk og samfunnskunnskap for innvandrere (introduksjonsprogram)
  • Grunnskoleopplæring for voksne
  • Realkompetansevurdering
  • Spesialundervisning på grunnskolenivå for voksne
  • Logopedi

Søknad om grunnskoleopplæring for voksne etter opplæringsloven

Skjema betalingselever

Søknadsskjema introduksjonsloven, voksenopplæringen

Se også Kvinesdal voksenopplæring sin nettside:
www.kvinesdalvo.no