Opprettelse av ny festegrunn for bortfeste som kan gjelde i mer enn 10 år krever søknad og tillatelse fra kommunen.

Jf. Matrikkelloven § 12 skal f.eks. del av eiendom som blir festet bort for mer enn 10 år matrikuleres.

For søknadsprosess, vises til egen beskrivelse for deling.