Hopp til toppmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Aktuelt

nettbanner_generell_2

Innføringskurs for gründere

Etablerersenteret Agder/Driv Agder arrangerer innføringskurs for gründere den 25. april i Kvinesdal. Du finner informasjon om kurset og flere andre...

Norges lover

Vil du bli meddommer eller skjønnsmedlem?

Kvinesdal kommunestyre skal oppnevne meddommere til Agder tingrett, lagmannsrett og jordskifterett, samt skjønnsmedlemmer for perioden 01.01.25 – 31.1...

TS_kommune_Rygg-inn_1920x1080px-1

Månedens trafikksikkerhetsplakat

Kvinesdal kommune er gjennom Trygg Trafikk godkjent som en Trafikksikker kommune. Å bli godkjent betyr ikke at det ikke skjer trafikkulykker, men ...

logo Kvinesdal kommune - vakker vennlig vågal

Informasjon om fritidsbolig-prosjektet

I fritidsboligprosjektet skal Kartverket legge til rette for å heve datakvaliteten og øke utfyllingsgraden i Eiendomsregisteret (matrikkelen). Dette g...

Bilde av sau

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Kvinesdal kommune har for 2024 fått tildelt kr. 85 000,- til tiltak i beiteområder. Søknadsfristen for 2024 er 30. april.