Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkommen til nye nettsider for Kvinesdal kommune.:

I en kort overgangsfase vil siden være litt mangelfull, men innholdet vil være på plass i løpet av kort tid.

Les mer

Aktuelt

Norges lover

Har du lyst til å være meddommer?

Kvinesdal kommunestyre skal velge lekdommere til Lister tingrett og Agder lagmannsrett for perioden 01.01.21 – 31.12.24. I tillegg skal det velges skjønnsmedlemmer og meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker. Er du interessert?

barnehage

Har du 1. klassing til høsten?

I går 19. februar fikk en del sms med påminnelse om skoleinnmelding for nye 1. klassinger til høsten. Det har skjedd en feil i systemet som har gjort at et brev om dette som skulle gått ut 1. februar, ikke har gått ut. Her finner du den informasjonen du trenger.

Sau på beite

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Kommunen har fått tilsagn om midler til investeringstiltak i beiteområder. Investeringstiltak skal bidra til bedre utnytting av beiteområdene, hindre tap av beitedyr og fremme fellestiltak i beiteområdene.