Hopp til hovedmenyen på siden Hopp til hovedinnholdet på siden

Velkommen til nye nettsider for Kvinesdal kommune.:

I en kort overgangsfase vil siden være litt mangelfull, men innholdet vil være på plass i løpet av kort tid.

Les mer

Nyhetsarkiv

Har du lyst til å være meddommer?

Kvinesdal kommunestyre skal velge lekdommere til Lister tingrett og Agder lagmannsrett for perioden 01.01.21 – 31.12.24. I tillegg skal det velges skjønnsmedlemmer og meddommere til særskilt utvalg for jordskiftesaker. Er du interessert?

Norges lover

Har du 1. klassing til høsten?

I går 19. februar fikk en del sms med påminnelse om skoleinnmelding for nye 1. klassinger til høsten. Det har skjedd en feil i systemet som har gjort at et brev om dette som skulle gått ut 1. februar, ikke har gått ut. Her finner du den informasjonen du trenger.

barnehage

Tilskudd til tiltak i beiteområder

Kommunen har fått tilsagn om midler til investeringstiltak i beiteområder. Investeringstiltak skal bidra til bedre utnytting av beiteområdene, hindre tap av beitedyr og fremme fellestiltak i beiteområdene.

Sau på beite

Informasjon om Coronaviruset

Verdens helseorganisasjon (WHO) har erklært utbruddet av coronavirus som en global folkehelsekrise.

Coronavirus

Avlasterhjem for barn

Enhet for Habilitering i Kvinesdal kommune søker etter avlasterhjem for barn. 

barnehage
1