Barnehage

Barnehage ledes av Solfrid Egeland Eiesland.

90168959

E-post

Grunnskole/voksenopplæring

Grunnskole/voksenopplæring ledes av Torbjørn Johnsen.

95826409

E-post

Forebygging og mestring

Forebygging og mestring ledes av Therese Netland.

95884001

E-post

Kultur

Kultur ledes av Jan Schou.

91894640

E-post

Kvinesdal bo og dagsenter

Kvinesdal bo og dagsenter ledes av Line Daastøl.

95721286

E-post

Plan og miljø

Plan og miljø ledes av Chris Michelsen.

97723540

E-post

Teknisk drift

Teknisk drift ledes av Geir Netland.

94504452

E-post

Åpen omsorg og rehabilitering

Åpen omsorg og rehabilitering ledes av Torhild Kvinlaug.

95157730

E-post