Kommunedirektørens ledergruppe

Kommunedirektør
Jens Arild Johannessen   95739153 E-post
Kommunalsjef Samfunnsutvikling
Tor Arne Eiken   48041945 E-post
Kommunalsjef Økonomi
Ove Ege   92081397 E-post
Kommunalsjef Personal og organisasjon
Rune Grimsby   91869684  E-post

 

Kommunedirektørens stab

Seniorrådgiver
Geir Bruli 90874010 E-post
Rådgiver Informasjon og digitalisering​
Hege Fåland Ludviksen 93485028 E-post
Pedagogisk rådgiver skole og barnehage​
Finn Kydland 91997741 E-post
Kommuneoverlege 
Vidar Andersen ​  E-post