Det er politiet som sender ut test av Nødvarsel på mobil. 

Varslingsprøven den 12. juni gjøres over hele landet, rundt kl. 12. Det betyr at mobiltelefoner i hele landet vil vibrere og spille av et høyt lydsignal.

Sivilforsvaret tester samtidig tyfonene med signalet "Viktig melding – søk informasjon", dette gjelder kun i områder der det finnes tyfoner.

En så omfattende varslingsprøve vil høres godt, spesielt der mange mennesker er samlet og mange enheter vil spille av lyd samtidig. Del derfor gjerne informasjon om varslingsprøven med dine nærmeste, slik at flest mulig er forberedt og vet at dette bare er en test.

Hvem får testen?

Testen går ut til alle nyere og oppdaterte mobiltelefoner og enheter som befinner seg i Norge og som er koblet på 4G/5G.

Husk å oppdatere telefonen din, slik at du har den nyeste programvaren fra operatøren din. Hvis du ikke har en oppdatert telefon de nyeste oppdateringene kan det hende du ikke mottar testen.

Mer informasjon om hvilke enheter som kan motta Nødvarsel. 

Dersom du ikke ønsker å motta testen, må du sette telefonen i flymodus eller skru den helt av i god tid før og etter kl. 12 den 12. juni. Lydløs, lav lyd, dempet varsling og liknende blir overstyrt.

Hvorfor tester vi?

Nødvarsel på mobil testes til hele befolkningen både for å gjøre befolkningen kjent med hvordan det oppleves å få et Nødvarsel og for å sikre at systemet fungerer som det skal.

I en reell situasjon inneholder et nødvarsel informasjon om hva som skjer, og hva du bør gjøre for å beskytte deg selv.

Dette skjer når Nødvarsel testes

  • Testen utløses mellom kl. 11.55 og 12.10 den 12. juni 2024.
  • Når du mottar testen vibrerer telefonen og spiller av en høy, sireneaktig lyd i ca. 10 sekunder.
  • En tekst på norsk og engelsk dukker opp på skjermen. I teksten står det at dette bare er er test.
  • Varselet kan "dras" vekk eller fjernes ved å trykke "ok" (Dette avhenger av hvilken type telefon og operativsystem man har).

Slik finner du igjen et nødvarsel

Alle nødvarsler kan også leses på nødvarsel.no. For å finne igjen et nødvarsel på din mobiltelefon kan du gjøre følgende.

iPhone: Nødvarsler legger seg i varslingssenteret. Fra låst skjerm åpner du varslingssenteret ved å sveipe opp fra midten av skjermen. Fra alle andre skjermer sveiper du ned fra midten øverst på skjermen. Her vil du finne igjen tidligere mottatte nødvarsler. Trykk på varselet for å se varselet på norsk og engelsk versjon.

Android: Søk opp Nødvarsler, velg Trådløse nødvarsler. Her vil du finne en liste over tidligere mottatte nødvarsler.