Vi ønsker å være fleksibel og legge til rette for mange besøk, men vi må samtidig ha et tydelig fokus på smitteforebyggende tiltak.

Dørene er fremdeles låst på huset da vi må føre protokoll på alle som kommer inn.

Alle besøk må fremdeles avtales på forhånd til aktuell avdeling

Familier oppfordres til å koordinere besøkstidspunkter seg i mellom

Nye retningslinjer gjelder:

 • Besøkende ringer avdelingen for å avtale dag og tidspunkt for besøk. Det er ønskelig med avtale i god tid før besøket.
 • Dersom oppmøte på avdelingen skjer uten avtale, kan besøkende risikere at det ikke blir anledning til besøk. Det er personalet og driften på avdelingen som styrer dette.
 • Det overholdes minst 1 meter, helst 2 meter avstand under alle besøk.
 • Max 5 personer tilstede totalt, og uansett ikke flere tilstede enn at avstandskrav kan etterfølges.
 • Sjekkliste og registrering ved besøk avklares enten på telefon eller når besøket finner sted på omsorgssenteret. Dette er vi pliktige å føre etter lovverk Covid-19.
 • Håndhygiene utføres før besøk. Avdelingen legger til rette for at besøkende får utført håndhygiene.

 

 • Ved besøk ute, bringer personalet pasient til og fra avtalt møtested.
 • Det er ingen tidsbegrensning på besøk utendørs.
 • Dersom små barn skal være med på besøket, bør besøket være utendørs. Små barn kan ikke gå rundt på rommet.
 • Ved tur ute/trilleturer og kjøreturer oppfordres det til at det ikke oppsøkes steder med større mengder mennesker, som kafeer, tilstelninger osv., samt at det er minst mulig nærkontakt, da særlig ansikt til ansikt. Dette er for å unngå risiko for mulig smitte. Vi ber alle om å følge de generelle reglene om smittevern som gjelder.

 

 • Ved besøk inne, møter besøkende ved hovedinngang til avdelingen til avtalt tidspunkt og blir veiledet inn direkte til pasientens rom. Kan avtales direkte inngang til rom dersom mulig.
 • Vi ønsker å holde besøk inne på avdelingene til et minimum, og fører derfor en samlet oversikt på avdelingen over hvem som kommer hver dag. Kapasiteten vil her styre antall besøk per dag samlet sett for avdelingen.
 • Dersom driften tilsier at besøk ikke er gjennomførbart, kan besøk avslås på kort varsel. Vi ber om forståelse for ulempen dette måtte medføre.
 • Besøket kan vare inntil 1 time.
 • Det er ikke tillatt å oppholde seg i fellesarealer under besøket.
 • Informer personalet dersom toalettet må brukes hos pasient under besøket. Vi oppfordrer til at det ikke benyttes.
 • Det er heller ikke anledning til servering av mat og drikke fra avdelingen. Dersom ønskelig, kan besøkende selv ta med.
 • Når besøket er over, følges besøkende ut igjen.
 • Personalet vasker/desinfiserer kontaktflater og utstyr på beboers rom i etterkant av besøket.

Gjelder avd. bo og langtids:

Kafeteriaen er ennå steng og forblir foreløpig stengt ut juni.