Villreinen er sky, og den er naturlig redd for mennesker fordi den ser på oss som predatorer. Hvis den oppdager oss, kan den springe langt. Med folk på alle kanter blir den løpende fram og tilbake, og faren for å stresse reinen øker.

En liten flokk på 8-10 dyr har holdt seg i området mellom Knaben og Ljosland den siste tida. Reinen har svært god luktesans, og den oppdager som regel oss før vi oppdager den, men forstyrrelser kan uansett føre til at dyrene får mindre tid til å beite og hvile. Hvis du oppdager villrein er det alltid best for dyrene om du velger en annen rute. Det hjelper også å holde seg til oppmerkete løyper.

Nyt fjellet i påska, men det er fint hvis vi prøver å la villreinen være mest mulig i fred.