Hva kan vi tilby?

Skolehelsetjenesten skal i samarbeid med hjem, skole og det øvrige hjelpeapparat i samfunnet, arbeide for å identifisere og løse de helsemessige problemer som knytter seg spesielt til skoleelevers situasjon.

Arbeidet i skolehelsetjenesten er planlagt ut fra 'Veileder i kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid i helsestasjon- og skolehelsetjenesten (2004).

Utover rutineundersøkelser og vaksinasjonsprogram, legges det nå vekt på målrettede helseundersøkelser, dvs. at vi jobber ut fra opplysninger vi får om elevens tidligere og nåværende helsetilstand. Det fokuseres også på elevens trivsel. For å kunne jobbe målrettet, er vi avhengige av et godt samarbeid med elever, foreldre og lærere.

Kontakt oss

Du finner oss i skolens egne lokaler. Du kan komme til helsesykepleier uten avtale for å snakke om det du ønsker. På nettsiden til skolen din finner du ut når helsesykepleier og andre er tilgjengelige.

Faste tilbud og oppgaver fra skolehelsetjenesten

Helsesykepleier skal gi veiledning, undervise, foreta enkle helseundersøkelser og sette vaksiner. De har ansvar for oppfølging av eleven og henvisning videre hvis det er behov for det. Et godt samarbeid med eleven, hjemmet og skolen er en viktig forutsetning for å lykkes.

Faste oppgaver:

  • 1. klasse: Skolestartundersøkelse med lege og helsesykepleier.
  • 2. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.
  • 3. klasse: Vekt- og høydemåling. Råd og veiledning.
  • 6. klasse: Tilbud om vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder (MMR-vaksinen).
  • 7. klasse: Tilbud om vaksine mot humant papillomavirus (HPV) for jenter og gutter (2 doser).
  • 8. klasse: Helsesamtale med vekt og høydemåling.
  • 10. klasse: Tilbud om vaksine mot difteri/stivkrampe/kikhoste/polio.

Les mer om barnevaksinasjonsprogrammet på Folkehelseinstituttets nettsider