Hva kan vi tilby?

Skolehelsetjenesten består av helsesykepleier, lege og fysioterapeut og er et gratis tilbud til alle barn og unge (5-20 år) og deres foresatte. Skolehelsetjenesten jobber helsefremmede og forebyggende på individ, gruppe og systemnivå.  Skolehelsetjenesten følger helsedirektoratets nasjonale, faglige retningslinjer. Helsestasjons- og skolehelsetjenesten - Helsedirektoratet

Helsesykepleier har faste trefftider på skolene. Elever og foreldre kan ta kontakt etter behov.  Helsesykepleier deltar i det tverrfaglige samarbeidet på skolen.

Helsesykepleier har taushetsplikt.

Dersom du har bekymringer eller spørsmål knyttet til ditt barns helse, utvikling eller trivsel er du velkommen til å ta kontakt med oss.

1.trinn 

Skolestartundersøkelse i løpet av skoleåret med helsesykepleier og lege.   

Undervisning om vold og overgrep    

2.trinn

Tilbud om vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV). 

Elevene tilbys vaksinering på   skolen.  Foresatte får informasjon om vaksinen på Helsenorge eller på papir.  Foresatte må gi samtykke før vaksinen kan settes.

https://www.youtube.com/watch?v=YMczLPsUM0E
3.trinn

Høyde- og vektmåling og oppfølging med behov.

AART- sosial kompetanse
4.trinn Psykologisk førstehjelp
5.trinn

5.klassesamtaler

Undervisning om vold og overgrep

AART- Sosial kompetanse
6.trinn

Pubertetsundervisning i klassen etter avtale med skolen.

Tilbud om MMR-vaksine, vaksine mot meslinger, kusma og røde hunder.

Elevene tilbys vaksinering på skolen.  Foresatte får informasjon om vaksinen på Helsenorge eller på papir.  Foresatte må gi samtykke før vaksinen kan settes.

https://www.youtube.com/watch?v=px3ZdDVvGXU

Gruppetilbud til barn på mellomtrinnet som har opplevd samlivsbrudd.

7.trinn

Tilbud om HPV- vaksine - vaksine mot Humant papilloma virus
  (2 doser).
Elevene tilbys vaksinering på   skolen.  Foresatte får informasjon om vaksinen på Helsenorge eller på papir.  Foresatte må gi samtykke før vaksinen kan settes.

https://www.youtube.com/watch?v=Rnt7_sx2drE

Gruppetilbud til barn på mellomtrinnet som har opplevd samlivsbrudd.
8.trinn

Kartlegging av helse og trivsel for alle ungdommer på trinnet. Helsesamtaler 8.trinn
Elevene kalles inn til en individuell helsesamtale med helsesykepleier. Foresatte og elever informeres skriftlig i forkant og skal fylle ut et svarskjema som tas med til helsesamtalen.
Høyde- og vektmåling av alle.

Jente/guttesnakk for alle

Åpen dør for alle ungdommer som ønsker å ta kontakt – Enkeltsamtaler eller gruppesamtaler

Friluftsterapi for enkelte ungdommer

Rusmiddelforebyggende arbeid

Psykisk helse i skolen –Verdensdagen for Psykisk helse

Vold og overgrep

Livet og sånn – Livsmestring og folkehelse

Tverrfaglig samarbeid med ulike instanser - Kjernegruppe
9.trinn

Seksualitetsundervisning. Hele Uke 6 handler om seksuell helse, overgrep og misbruk, ulik seksuell orientering, lover og regler, grensesetting og holdningsskapende arbeid. Helsesykepleier tilbyr å bistå i seksualundervisningen i henhold til skolens kompetansemål innen kropp og helse.

Åpen dør for alle ungdommer som ønsker å ta kontakt – Enkeltsamtaler eller gruppesamtaler

Friluftsterapi for enkelte ungdommer

Rusmiddelforebyggende arbeid

Psykologisk førstehjelp

Psykisk helse i skolen –Verdensdagen for Psykisk helse

Livet og sånn – Livsmestring og folkehelse

Tverrfaglig samarbeid med ulike instanser - Kjernegruppe

10.trinn

Tilbud om ­­­vaksine mot difteri, stivkrampe, kikhoste og polio (DTP-IPV)
Elevene tilbys vaksinering på   skolen.  Foresatte får informasjon om vaksinen på Helsenorge eller på papir.  Foresatte må gi samtykke før vaksinen kan settes.

Repetisjon av Seksualitetsundervisning ved behov

Åpen dør for alle ungdommer som ønsker å ta kontakt – Enkeltsamtaler eller gruppesamtaler

Friluftsterapi for enkelte ungdommer

Tankevirus

Rusmiddelforebyggende arbeid

Psykisk helse i skolen –Verdensdagen for Psykisk helse

Livet og sånn – Livsmestring og folkehelse

Tverrfaglig samarbeid med ulike instanser - Kjernegruppe

 

Kontakt oss

 

      Beathe Birkeland Klungland

Hei. jeg heter Beathe Birkeland Klungland. Jeg er helsesykepleier på Feda skole og på Austerdalen skole.

Jeg er tilstede på Feda skole mandag kl.10.00-15.00 og på Austerdalen skole torsdag kl. 08.30-15.00

Telefon: 468 50 665/ 38 35 79 90

Rita Søgård

Hei. jeg heter Rita Søgård. Jeg er helsesykepleier på Liknes skole.

Jeg er tilstede på Liknes skole mandag kl. 10.00-15.00 og alle andre dager fra kl. 08.30-15.00

Telefon: 417 08 024/ 38 35 79 90

Renate Rostøl Bauge Helsesykepleier                                                                   

Hei. jeg heter Renate Rostøl Bauge.  Jeg er helsesykepleier på Vesterdalen skole og på Kvinlog skole.

Jeg er tilstede på Vesterdalen skole tirsdag kl. 08.30 -15.00 og på Kvinlog skole fredag kl. 09.00-15.00

Telefon: 417 08 032/ 38 35 79 90

Ingrid Omland Grimstad

Hei. jeg heter Ingrid Omland Grimstad. Jeg er helsesykepleier på Kvinesdal ungdomsskole og på Kvinesdal videregående skole.

Jeg er tilstede på Kvinesdal ungdomsskole tirsdag kl.9.00-14.00 og torsdag kl. 9.00-15.00

Jeg er tilstede på Videregående skole mandag kl.10.00-15.00 og fredag kl. 09.00-15.00

Telefon: 905 33 932/ 38 35 79 90