Helsestasjon 0-5 år

Helsestasjonstjenesten er en del av kommunens helsefremmende og forebyggende arbeid rettet mot barn 0-5 år og deres foreldre.

Helsestasjonen jobber for å fremme barns helse og trivsel, samt forebygge sykdom. Helsestasjonen følger opp barnet og deres familie etter fastsatt program fra helsedirektoratet. Spesielt vektlegges barnets fysiske og psykososiale utvikling. Ved helsestasjonen kan foresatte få veiledning og støtte i spørsmål som knytter seg til barnets helse og trivsel.

Det kan være spennende, men også utfordrende, å vite hvordan du som foreldre kan forstå barnet ditt best mulig. På helsestasjonen møter du helsesykepleiere som kan gi deg råd og tips. Vi er her for deg og barnet ditt - og vi har taushetsplikt!

Hvem kan benytte helsestasjonen?

Helsestasjonen er et gratis tilbud til alle barn mellom 0-5 år, foreldre, gravide og partnere. Når du får barn, vil vi ta kontakt med deg, men du kan også ringe for å avtale det første møtet.

Har du spørsmål om din rolle som foreldre eller ditt barn utenom de vanlige konsultasjonene er det bare å ta kontakt.

Vi ber om at du ikke tar med syke barn til helsestasjonen.

Timebestilling

Time fås ved bestilling pr telefon 38 35 79 90, innkalling eller ved besøk på Kvinesdal helsestasjon. Timeinnkallinger sendes da digitalt via Helsenorge. Vi oppfordrer foreldre til å gjøre seg og barna digitalt aktive i Helsenorge. Du finner mer informasjon her:  Helsestasjonstjenester på Helsenorge - helsenorge.no

Hjemmebesøk tilbys alle som har født. Ta gjerne kontakt med helsestasjonen hvis dere har spørsmål.

Ved kontakt på e-post eller sms vennligst ikke send sensitiv informasjon.
For timebestillinger og endringer ta kontakt på telefon eller logg inn i på helsenorge.no og send oss en melding der.

Åpningstider Helsestasjon: alle hverdager 08.00-15.00

Hva tilbyr helsestasjonstjenesten?

  • Helseundersøkelser og veiledning med oppfølging og henvisning ved behov.
  • Barnevaksinasjonsprogrammet.
  • Forebyggende psykososialt arbeid.
  • Opplysningsvirksomhet.
  • Hjemmebesøk/oppsøkende virksomhet.
  • Samarbeid om barn og ungdom med spesielle behov, herunder kronisk syke og funksjonshemmede.

Helsestasjonsprogrammet

  Therese Mydland Svendsen Helsesykepleier Renate Rostøl Bauge Helsesykepleier
Mari Hornbæk Therese Mydland Svendsen Renate Rostøl Bauge
Jordmor Helsesykepleier Helsesykepleier 

 

 

ETTER HJEMKOMST

Hjemmebesøk av jordmor 1-3 dager etter at dere har kommet hjem.

Innen 2 uker

Hjemmebesøk av helsesykepleier.

4 uker

Vektkontroll på helsestasjonen.

6 uker

Samtale, vekt/lengde, legeundersøkelse av barnet og vaksine.

9 uker

Ved behov. Vektkontroll.

3 mnd

Samtale, vekt/lengde, legeundersøkelse av barnet og vaksiner.

4 mnd

Vekt/lengde og gruppe. Fysioterapeut.

5 mnD

Samtale, vekt/lengde, legeundersøkelse av barnet og vaksiner.

6 mnd

Samtale, vekt/lengde, legeundersøkelse av barnet.

7-8 mnd

Vekt/lengde og gruppe.

9-10 mnd

Samtale og vekt/lengde.

11 mnd           

Samtale med familiekonsulent.

12 mnd

Samtale, vekt/lengde, legeundersøkelse av barnet og vaksiner.

15 mnd

Vekt/lengde og vaksine.

17-18 mnd

Vekt/lengde.

2 år       

Legeundersøkelse og samtale med helsesykepleier.

4 år

Samtale med helsesykepleier. Språk, syn og hørsel.

6 år

Skolestartundersøkelse. Legeundersøkelse og samtale med helsesykepleier. Syn og hørsel.

Utleie

Brystpumpe til mødre med ammeproblemer.

Andre tilbud

Barseltreff

Du vil få invitasjon til barseltreff. I barselgruppen møter du andre som har fått barn omtrent samtidig som deg. Vanligvis møtes barselgruppen på helsestasjonen en gang så kan gruppen selv bestemme hvor og når de skal møtes etter dette.

Foreldreveiledning eller kurs som COS-P

I samarbeid med familiekonsulentene på helsestasjonen.

Amming

Hvordan ammer du ditt barn: https://www.helsedirektoratet.no/tema/amming-og-spedbarnernaring

Ammehjelpen https://ammehjelpen.no/

Film om amming på engelsk https://www.youtube.com/watch?v=wjt-Ashodw8

Helsenorge: Amming, flaskemating og mat til spedbarn

Amming og mat til spedbarn - helsenorge.no

Kosthold og ernæring

Mat for spedbarn (0-12 mnd)

Brosjyre: https://www.helsedirektoratet.no/tema/kosthold-og-ernaering

Matportalen: https://www.matportalen.no/rad_til_spesielle_grupper/tema/spedbarn/

Mat for barn (fra 1 år)

Matportalen https://matportalen.no/

Kostverktøyet https://www.kostverktoyet.no/familie

Helsenorge: Amming, flaskemating og mat til spedbarn Amming og mat til spedbarn - helsenorge.no

Tannhelse

Film http://www.happyteeth.no/filmprosjekt/det-andre-norske-prosjektet/8

Barn blir innkalt til tannhelsetjenesten første gang ved 3 års alder.

 Tannstell hos barn - helsenorge.no