Helsestasjonen kan hjelpe deg med

 • Helseundersøkelse av alle barn 0-6 år
 • Oppfølging og undersøkelse av barns helse og utvikling etter behov
 • Vaksinasjon 
 • Fødselsforberedende kurs
 • Svangerskapsomsorg
 • Barseltreff
 • Arbeid med barn med spesielle behov
 • Tverrfaglig samarbeid med eks. fysioterapeut, familiesenteret, barnevernet, PPT, barnehager, skoler, fastlege og sykehus
 • Svangerskapskontroll
 • Oppfølging ved kriser
 • Oppfølging av barn av psykisk syke foreldre
 • Foreldreveiledning
 • Psykisk helsearbeid for barn og unge 

Hvem kan du snakke med på helsestasjonen?

Helsesøster

Foreldre/foresatte kan ta opp ulike tema som utvikling, trivsel, kosthold og fysisk aktivitet for å nevne noe.

Helsestasjonslege

Forebyggende undersøkelser, henvisninger og samtaler. På grunn av smittefare ber vi om at syke barn ikke møte på helsestasjonen. Hvis barnet er sykt, skal fastlegen kontaktes.

Jordmor

Svangerskapskontroll utføres i samarbeid med byens leger. Ammeveiledning, prevensjonsveiledning og nyfødtscreening/blodprøve.


Vi samarbeider med eks. fysioterapeut, familiesenteret, barnevernet, PPT, barnehager, skoler, fastlege og sykehus.