Hva kan vi bidra med?

 • Samarbeid om løsninger på både små og litt mer vanskelige forhold.
 • Støtte foreldre/ voksne i deres rolle.
 • Fokusere på ressurser hos foreldre/ voksne og barn.
 • Finne nye måter å møte hverandre på i familien.
 • Foreldresamarbeid etter samlivsbrudd.
 • Relevante kurs og grupper for barn, ungdom og barnefamilier.
 • Samtaler med enkeltpersoner eller med familien/ flere samlet.
 • Hjemmebesøk.
 • Videobasert samspillsveiledning til sped- og småbarnsforeldre.
 • Tverrfaglige samarbeid.
 • Bruk av forskjellige kartleggingsverktøy for å få et dypere bilde av evt. vansker.

Journalføring

Familiekonsulentene på helsestasjonen jobber under helseloven og er forpliktet til journalføring. Journalen skal bidra til at alle får en faglig forsvarlig oppfølging og føres på den som tar kontakt eller den som får oppfølging. Voksne kan kreve innsyn i sine journaler. Foresatte har som hovedregel rett til innsyn i opplysninger som omhandler deres barn. Barn som er 16 år, bestemmer selv over innsynsrett i sin journal.

Taushetsplikt og opplysningsplikt

Samtaler med familiekonsulenten og journalen behandles med taushetsplikt. Samarbeid med andre skjer etter samtykke fra den det gjelder, eller deres foresatte.

Etter helsepersonelloven §§32 og 33 har helsepersonell opplysningsplikt til sosial- og barneverntjenesten når det er grunn til å tro at barn tar vesentlig skade av en mangelfull omsorgssituasjon.