I 2023 fordelte VFO ut ca. 7,2 millioner til 358 medlemsforeninger.

Merk at søkere må være registrert i Frivillighetsregisteret. Er dere ikke registrert her kan dette lett gjøres ved å gå inn på Brønnøysundregisteret og følge instruksjonene. Om dere skulle ha behov for hjelp kan dere kontakte VFO på mva@vellenesfellesorganisasjon.no

Vellenes Fellesorganisasjon har nettsider med mer informasjon om hva momskompensasjon er, les mer om søknadsprosessen på www.velnett.no

Frist for innsending til VFO er 1. juni.