Hva er pensum?

• Pensum for salgsbevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 3, 7, 8 og 9 med forskrifter
• Pensum for skjenkebevilling: Kunnskap om alkohollovens kapitler 1, 4, 5, 7, 8 og 9 med forskrifter
Boken "Kunnskapsprøven i alkoholloven" inneholder det du trenger å vite før du gjennomfører kunnskapsprøven i alkoholloven for salgsbevilling og for skjenkebevilling. Boken fås kjøpt hos vinn.no.

Påmelding og betaling

Du kan melde deg på pr. telefon 38 35 77 00 eller på epost til post@kvinesdal.kommune.no. 
Prøven betales på faktura eller med kort i skranken på servicekontoret.

Kunnskapsprøven koster kr. 400,- pr. prøve.
Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven.

Hvor tar du prøvene?

Prøvene kan tas på servicekontoret på Kvinesdal Rådhus.

Gjennomføring av prøvene

• Møt frem presist til prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 
• Prøven er en flervalgsprøve på 60 minutter. Hvis du har syv feil, eller mer, så stryker du
• Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk. Du kan bruke norsk ordbok.

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Betales pr. prøve pr. gang.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan få ekstra tid til prøven (krever legeattest)
Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består kunnskapsprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap om alkohollovgivningen. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det sendes til din epostadresse eller skrives ut mens du venter.