Hvordan søke?

Bevillingen gis til personen eller selskapet som har det økonomiske ansvaret for driften av butikken eller utsalget. I søknaden må du gi opplysninger om stedet, eierforhold og hvem som skal være styrer og stedfortreder.

Dersom du skal søke om ny salgsbevilling bruker du skjemaet Salgsbevilling for alkohol.

Dersom du har endringer på en eksisterende salgsbevilling bruker du skjemaet Endring av salgs- og skjenkebevilling.

  • Ved overdragelse av virksomheten, dokumentasjon på overdragelse/eierskifte - kopi av leieavtale
  • Ved overdragelse av virksomhet: Oversikt over varebeholdning

Husk vedlegg:

  • Firmaattest for alle selskap som er involvert i driften
  • Plantegning over utsalgsstedets areal
  • Dokumentasjon på styrers og stedfortreders tilknytning til salgsstedet
  • Kopi av avlagt kunnskapsprøve

Når søknaden er mottatt i kommunen, blir det innhentet opplysninger fra politi, sosialenhet, brann, skatte- og avgiftsmyndighetene. Det blir gitt skriftlig tilbakemelding på vedtaket.

Hvor lang tid tar det?

Saksbehandlingstiden er inntil tre måneder fra du har sendt oss alle nødvendige opplysninger og dokumenter. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søknaden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det?

Salgsbevilling - minstegebyr pr. år kr 1630