Hvordan søker du?

Bruk det elektroniske søknadsskjemaet Søknadsskjema for serveringsbevilling. Du vil bli bedt om å laste opp vedlegg underveis. Søknadsskjemaet kan mellomlagres, slik at du kan gå tilbake til søknaden på et senere tidspunkt. 

Vedlegg til søknad: 
•Bekreftelse på bestått etablererprøve
•Firmaattest
•Målsatt tegning over serveringsstedet, inne og ute
•Leiekontrakt
•Dokumentasjon på daglig leders ansettelse ved serveringsstedet
•Kopi av melding til Mattilsynet
 

Hvor lang tid tar det?

Søknad om serveringsbevilling skal behandles innen 60 dager. Søknaden blir sendt på høring til politiet og skatte- og avgiftsmyndighetene. Behandlingstiden kan bli lengre hvis høringsinstansene bruker lang tid, har bemerkninger til søkanden eller hvis du gjør endringer underveis i søknadsbehandlingen.

Hva koster det?

Det er gratis å søke om serveringsbevilling.