Hva er pensum?

Boken "Læremateriell - Etablererprøven for serveringsvirksomheter" er pensum. Boken kan kjøpes hos vinn.no

Påmelding og betaling

Du kan melde deg på pr. telefon 38 35 77 00 eller på epost til post@kvinesdal.kommune.no. 
Prøven betales på faktura eller med kort i skranken på servicekontoret.

Etablererprøven koster kr. 400,- pr. prøve.
Påmeldingen er bindende. Du får ikke refundert utgiftene hvis du melder deg av eller ikke møter opp til prøven.

Hvor tar du prøvene?

Prøvene kan tas på servicekontoret på Kvinesdal Rådhus.

Gjennomføring av prøvene

Møt frem presist til prøvestart, for registrering og kontroll av legitimasjon. Som gyldig legitimasjon godtas pass, førerkort eller bankkort med bilde. 
Prøven er en flervalgsprøve på 90 minutter. Du må svare riktig på 40 av 50 spørsmål.
Prøven avlegges på norsk. Det er ikke anledning til å ha med tolk eller bruke ordbok. Det er tillatt å bruke lovsamling, som vi har til utlån.

Du kan ta prøven på nytt helt til du består. Betales pr. prøve pr. gang.

Tilrettelegging ved spesielle behov

Dyslektikere kan få ekstra tid til prøven (krever legeattest)
Er du svaksynt, har lammelser, nedsatt hørsel eller andre utfordringer, tilrettelegger vi så langt det lar seg gjøre. Dette må avtales på forhånd.

Utstedelse av prøvebevis

Alle som består etablererprøven får et prøvebevis som det er viktig å ta vare på. Dette er dokumentasjon på at du har nødvendig kunnskap. Beviset er gyldig på ubestemt tid. Det lages mens du venter eller sendes til din epostadresse.