Med tilskudd fra Agder fylkeskommune, Gjensidigestiftelsen og Friluftsrådenes Landsforbund blir deltakelse i praksis gratis, kun en symbolsk deltakeravgift på kr 50.

Du kan melde deg på friluftsskolen her.

Vi legger til rette for aktive og morsomme dager i flott og variert natur – med mål om høy trivsel og læring om friluftsliv! Friluftsskolen blir ledet av erfarne friluftsfolk under lærerutdannelse.

Les mer om friluftsskolen på Lister friluftsråd sin hjemmeside.