Energirådgivningen omfatter en energianalyse av egen bolig på nett. Gå til energiportalen.no og søk opp boligen din. Du får veiledning til hvordan den skal brukes.

Rådgivningen skal bidra til at boligeiere bruker mindre energi og dermed også får ned strømregningen. Å bruke mindre energi, eller gå over til fornybare energikilder, er dessuten et godt klimatiltak.

Gjennom Energiportalen får du en objektiv energianalyse av egen bolig. Du ser effekten av ulike energitiltak og hva du kan spare i kilowattimer, kroner og CO2-utslipp.

Kampanjen er finansiert av Agder fylkeskommune og leveres i samarbeid med kommunene i fylket. Tjenestene og rådgivningen er levert av Simenergi AS og EEFFY AS.