Hva er ungdomsprosjektet?

Aldersgruppen 18-24 år er svært risikoutsatt for å bli innblandet i en ulykke. Gjennom ungdomsprosjektene ønsker man at deltakerne skal tilegne seg kunnskap og bevissthet innen trafikksikkerhet gjennom ulike teoretiske og praktiske samlinger gjennom sommerhalvåret.

For å bli med må ungdommene signere en samarbeidsavtale med Nullvisjonen Agder og rette seg etter denne. Deltakerne forplikter seg til:

  • Deltakerne må kjøre slik at de ikke utsetter seg selv eller andre for fare.
  • Deltakerne må følge 4 obligatoriske samlinger.

Etter å ha deltatt og bestått prosjektet belønnes ungdommene med en belønning:

Enten:

  • Opplevelsesdag på Rudskogen motorsportsenter inkl. transport og overnatting. Banekjøring med Porsche Cayman med noen av landets dyktigste instruktører.

Eller:

  • Reparasjon på egen bil for inntil kr. 5.000,- (Sikkerhetsreparasjon)

Les mer om prosjektet og påmelding på nullvisjonen Agders nettside.